H o c h b a u
T i e f b a u
S t ä d t e b a u
W e t t b e w e r b e
D i p l o m a r b e i t e n
S e r i e n g u n d p l a t t e n
L a s e r z u s c h n i t t e
 
Statikmodell / Brünner Donauplatte / Maurer
Dachboden / Tizian Windkanal / Austrian Energie